Deborah´s Magic Kennel ® - Biewer Yorkshire

 

ORIGINAL BIEWER CLUB z.s.

Logo ORIGINAL BIEWER CLUB z.s. 

Proč vznikl ORIGINAL BIEWER CLUB

Je to poměrně jednoduché. V roce 2012 nastala situace, kdy některým chovatelům (těm, kteří o to měli zájem) bylo znemožněno, zúčastňovat se výstav pod záštitou FCI a to zejména na Slovensku, ale i v jiných státech (bohužel v Čechách to nebylo možné nikdy). A ač jsme byli ujišťováni, že situace se řeší a vedou se jednání atd. tak pozitivního se nestalo nic. Ba naopak...
Situace v Čechách byla pro nás zakládající členy ORIGINAL BIEWER CLUBU naprosto neuspokojivá a alternativy, které se zde nabízejí, nevedou podle našeho názoru k čistokrevnému chovu plemene Biewer Yorkshire a la Pom-Pon, tak jak je definován ve standardu z 15. 11. 1989 šlechtitelem panem Biewerem z chovatelské stanice Yorkshire-Terrier-Zwinger von Friedheck.
Biewer Yorkshire a la Pom-Pon je pouze a jenom jeden. Je to ten „ Biewer", který je tříbarevný a to pouze a jedině tak, že tělo je černo(modro)–bílé a hlava je černo(modro)-bílo-zlatá. Jakákoliv jiná varianta není Biewer Yorkshire a la Pom-Pon.

A proto vznikl ORIGINAL BIEWER CLUB se základní definicí:

ORIGINAL BIEWER CLUB z.s. je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je vytváření podmínek a všestranné péče o udržení a rozšiřování čistokrevného chovu plemene Biewer Yorkshire a la Pom-Pon, tak jak je definován ve standartu z 15. 11. 1989 šlechtitelem panem Biewerem z chovatelské stanice Yorkshire-Terrier Zwinger von Friedheck a na zvyšování úrovně chovu a jeho čistoty, jakož i uspokojování potřeb chovatelů, majitelů a přátel tohoto plemene psů. Při této své činnosti se řídí pravidly FCI a nese plnou odpovědnost za úroveň plemene psů chovatelů a majitelů v ORIGINAL BIEWER CLUBU z.s. sdružených.

Celé se to tedy dá shrnout do následujících bodů:

  • Chceme chovat čistokrevné Biewer Yorkshire a la Pom-Pon
  • Chceme vystavovat na výstavách pod záštitou FCI
  • Chceme mít jasně vedenou a garantovanou plemennou knihu plemene Biewer Yorkshire a la Pom-Pon
  • Chceme chovat jasně definované plemeno a to tak jak je standart plemene definován ve standartu z 15. 11. 1989 šlechtitelem panem Biewerem z chovatelské stanice Yorkshire-Terrier Zwinger von Friedheck
  • Chceme vydávat průkazy původu s jasnou garancí.
  • Chceme vést jednání s představiteli ČMKU o přijetí za mimořádného a poté za řádného člena ČMKU
  • Chceme vést jednání s organizací FCI o uznání plemene Biewer Yorkshire a la Pom-Pon, dle článku 6 jednacího řádu FCI.

A nejen proto vznikl ORIGINAL BIEWER CLUB, vznikl zejména a hlavně z lásky k našim čtyřnohým dětem, které máme doma a kteří jsou pro nás vším.

Za všechny zakládající členy

Deborka a Pavla Beránková
Prezidentky ORIGINAL BIEWER CLUBU z.s.

www.originalbiewerclub.cz

ORIGINAL BIEWER CLUB z.s.

 

 

 

 


 

 

#deborahsmagic

Sledujte nás na Instagramu :-)

Přidejte se k nám na Facebooku